Blogg

Här skriver Katarina Skogfält, leg. sjuksköterska, IVA-sjuksköterska, kandidat i Biomedicin om hur kost samt livsstil                                    påverkar din kropp och hur det kan användas förebyggande, lindrande för att optimera din hälsa.                                             Inläggen är vetenskapligt baserade, med empiriska inslag. 

 

En solskenshistoria! Ännu ett barn som äter sig friskare!

I början av februari så träffade jag en förälder vars situation jag själv kan relatera till. Dennes barn har relativt nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes. Blodvärdet för långtidsblodsockret är bra. Det ligger på 51 mmol/mol. För en person med diabetes ska det ligga under 52 mmol/mol. Däremot är dennes barns blodsockerkurva otroligt instabilt. Barnet pendlar mellan 3-15 mmol/l nästintill dagligen. Det vet både du och jag att det inte är bra och att ett barn med diabetes ska ligga mellan 4-8 mmol/l. De låga nivåerna av blodsockret kan snabbt bli farliga och livshotande. De höga nivåerna tar kroppen skada av och på sikt ökar risken för följdsjukdomarna som kärlskador, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, synskador och njurskador mm. Vilket riskerar att förkorta livet!

Man ska inte heller nonchalera hur detta barn upplever dessa svängningar på blodsockret. Ju yngre barnet är, desto mindre kommer denne kunna förmedla till omgivningen hur obehagliga svängningarna på blodsockret är. När barnet sen blir äldre kommer denne bättre kunna sätta ord på hur han/hon eventuellt mår.

Jag träffar föräldern på mottagningen. Vi sitter ned i nästan två timmar. Jag bildar mig en uppfattning av hur deras kosthållning ser ut idag. Hur deras livsmönster ser ut. Mycket hänger ihop! Mat, sömn, hormoner, aktivitet mm. När det gäller just typ 1-diabetes och barn är det mycket som måste tas med i aktning. Vid en konsultation som denna lägger jag oerhört mycket energi på att utbilda. Både när det gäller sjukdomen i sig och även hur man via kosten och på andra sätt kan påverka sitt barns blodsockerkurva. För att få en bra blodsockerkurva på ett barn med typ 1-diabetes behöver man inte alltid gå ned mycket i kolhydrater. Ibland handlar det kanske om att ta bort sockret och ta bort snabba kolhydrater. Jag ger tips på hur föräldrarna kan tänka kring maten när blodsockret är högt och hur de kan tänka när det är på väg att bli lågt och mer snabba kolhydrater behövs men inte så pass mycket att det blir en rekyl rakt upp på blodsockret efteråt.

Det man bör veta om typ 1-diabetes är att den ter sig olika från person till person. Vissa är stabila i sin sjukdom. Vissa är mer instabila och mår inte bra. Det är inte en sjukdom som man ”ställer in insulindoserna och sen är det bra”. Det jobbas aktivt dygnet runt med denna sjukdom. En bra kosthållning ger såklart en bättre blodsockerkurva och desto mindre behöver du oroa dig för blodsockret. Du vet mer vad du har att vänta dig av blodsockret!  De som kommer till mottagningen är oftast de som vill optimera sin hälsa, få stabilare blodsockerkurva, vill minska sina insulindoser eller som vill få hjälp med att gå ned i vikt. Det är både vuxna och föräldrar till barn.

Just när det gäller barn som fått nydebuterad diabetes så vill jag att föräldrarna ska få så mycket kunskap som möjligt kring sjukdomen. När det gäller kosten vill jag att de ska veta hur blodsockerkurvan optimeras vid höga- respektive låga blodsockernivåer. Hur kosten kan användas som ett redskap i att optimera sjukdomen. Dessutom finns det ytterligare fler tillstånd som en förälder till ett barn med typ 1-diabetes bör ha kompetens kring. Det som är viktigt för mig är att jag inte säger åt föräldern hur deras barn måste eller ska leva. Jag ger verktygen till de mål de vill uppnå.

Jag fick nyligen detta på mail av föräldern som var oerhört glädjande att läsa! Föräldern har dessutom godkänt att jag delar med mig av det till dig.

”Vi hade nyligen tid hos diabetesläkaren och X hade då 45 mmol/mol i långtidsblodsocker! Det är bättre än förra gången då det var 51 mmol/mol. Det svänger inte särskilt mycket längre, 75 % av värdena ligger mellan 4-8 mmol/l. Det känns jättebra att kunna göra så mycket för X hälsa! Både nu och inför framtiden. Jag är nöjd och upplever att vi har fått fler verktyg av dig för att hantera X:s diabetes!”

Glädjande, detta barn äter sig just nu friskare och har nästintill samma blodsockervärden som ett friskt barn har.

Diagram som visar blodsockerkurva hos typ 1-diabetiker vid bra respektive dålig kost. Kost innehållande socker och snabba kolhydrater. ger en pendlade kurva melan 2 - 22 mmol/liter. Kost innehållande bra kolhydrater. ger en jämn kurva mellan runt 6 mmol/liter.

 

Katarina Skogfält

Leg. sjuksköterska

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.