PAKET & PRISER

Förebygg typ 2 diabetes

Detta provscreeningpaket är vi unika med! Vi är först ut i Sverige med detta och du kan inte få detta taget någon annanstans. Vårdcentraler och sjukhus tittar tyvärr inte på helheten. De inväntar tills värdena är sjukliga! Vi vill vara långt innan det. Vi tittar på när insulinresistensen börjar komma för att i tid kunna bromsa och ändra riktning.  Idag är det 400 000 personer som har typ 2 diabetes. Om 10 år beräknas det vara 650 000 svenskar som har typ 2 diabetes. De som har prediabetes, förstadiet till typ 2 diabetes, finns inte med i denna siffra, så en betydligt högre siffra är att vänta. Kanske upp till en miljon svenskar som går och är på väg in i typ 2 diabetes utan att veta om det! När du väl har fått typ 2 diabetes befinner du dig i riskgruppen för att drabbas att hjärt-och kärlskador och risken att drabbas av en hjärtinfarkt är hög.

Att bara titta på ett fasteblodsockervärde en enstaka gång har visat sig att vara en svag indikation för att förutspå risken att utveckla typ 2 diabetes. Därav har vi nu tagit fram en bredare och djupare screening för att på riktigt se just dina förutsättningar. Vi tittar på flera olika mätvärden av ditt blodsocker, vi mäter olika värden på din insulinresistens och vi tittar på blodfetter kopplat till det metabola syndromet och typ 2 diabetes.

Det som är bra att känna till att alla dessa värden är fullt möjliga att åtgärda. Det är bara fråga om tid, vilja och motivering. Fokus kommer att ligga på kost, motion, stress och sömn. På 8 veckor kan dessa värden vara helt åtgärdade! Den kunskap vi har inom diabetes är unik! Hjälp oss att hjälpa dig att förebygga typ 2 diabetes!

Blodvärden kopplat till insulinresistens och blodsockervärden:
B-glukos
Hba1c
S-insulin
C-peptid
Homa-Score
Glukosbelastningstest (Detta gör du själv hemma utifrån instruktioner och vägledning från oss, har du inte en blodsockermätare så tillkommer denna)

Blodfetter kopplade till metabolt syndrom och typ 2 diabetes:
HDL- Kolesterol
Triglycerider
Apolipoprotein A1
Apolipoprotein B
Apokvot

Övriga parametrar:
Blodtryck
Midjemått
Vikt

Bli kund