Kostrådgivning

När ett av mina barn fick typ 1-diabetes insåg jag hur mycket omedveten mängd socker vi får i oss utan att ens reflektera över det eller ens veta om det. Hennes blodsockerkurva var otroligt instabil. En blodsockerkurva jag ansåg att hon inte skulle behöva leva med. Det väckte ett mål inom mig – att ge mitt barn den kost som gör att hon fortfarande kan njuta av kosten och samtidigt ha en stabil blodsockerkurva.

Den kunskap och insikt i kosten som detta ledde till gjorde att jag kände att jag ville göra mer. Jag ville bidra och hjälpa fler. En kost med bra blodsockerkurva och bra nivåer av hormonet insulin bidrar bland annat till bra blodfetter samt bra blodtryck i kroppen. En kost som främjar hälsa och håller sjukdomar som typ 2-diabetes, övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, för att nämna några, på ett tryggare avstånd.

Efter att ha jobbat som sjuksköterska med specialistkompetens inom intensivsjukvård i flera år kände jag att det var dags att tänka framåt. Istället för att behandla sjukdomar med mediciner och operationer så ville jag fokusera på att förebygga sjukdomarna istället. Genom kostomläggningen ges du en chans och valmöjlighet att förhindra eller bromsa uppkomsten av dessa sjukdomar och går ett friskare liv tillmötes!

Detta är bakgrunden till att jag startade denna kostmottagning – Ät dig friskare! – där jag idag utför blodprovstagning av blodsocker och blodfetter. Utifrån dessa tillsammans med individuella förutsättningar, eventuella symtom och mediciner ger jag ett personligt kostråd som leder till att du äter dig friskare med riktig och bra mat.

matbild-2-1000