Diabetes

Här erbjuds personlig kostrådgivning till dig med typ 1- eller typ 2-diabetes. Både vuxna och barn (som börjat äta mat) välkomnas till mottagningen.

För att ta hand om din diabetessjukdom på bästa sätt så finns det två viktiga komponenter. Den ena är insulin och den andra är blodsocker. Med hjälp av kosten kan du uppnå ett otroligt fint resultat med dina blodsocker- och insulinnivåer. Tar du båda komponenterna till dig, så gör du allt du kan för att hålla följdsjukdomarna på ett tryggare avstånd.

Jag ger dig med diabetes en valmöjlighet som är sällsynt inom vården. Genom min kompetens och erfarenhet, erbjuder jag dig kostrådgivning och utbildar dig på vägen. Du får verktygen och kunskapen du behöver, för att kunna ta kontroll över din hälsa.

Typ 1-diabetes

Vill du uppnå en mer stabil blodsockerkurva, jämnare humör, slippa överraskande svängningar med ditt blodsocker? Kostråden syftar till att ge dig bättre blodsockervärden. Dessutom optimeras övriga förhållanden i kroppen med kontroll av D-vitaminnivåer och eventuella  blodfettsrubbningar. Allt för att förebygga, linda och optimera hälsan och livskvalitén.

Rådgivning till typ 1-diabetiker

Typ 2-diabetes

Du som lever med typ 2-diabetes har allt att vinna på att göra en kostomläggning och få kunskap om hur du aktivt kan arbeta med kosten. Detta är ingen kronisk sjukdom och den är oerhört påverkbar med hjälp av kosten. En kostomläggning som, mest troligt, leder till att du kan reducera mängden av dina diabetesläkemedel.

Rådgivning till typ 2-diabetiker