Rubbade blodfetter

I anslutning till ditt besök på mottagningen analyseras blodprover av dina blodfetter. Tillsammans går vi igenom vad var och en av dessa står för och hur de påverkar din hälsa. Du får på så sätt djupare kunskap om hur kosten påverkar blodfetterna.

Jag förklarar hur blodfetterna hänger ihop, hur du via kosten och motion kan sträva efter att optimera dessa. Dessutom kan jag komma att rekommendera dig ytterligare blodprover för att verkligen gå till djupet kring blodfetterna i syfte att förebygga hjärt- kärlsjukdom. I detta paket ingår dessutom  kostrecept för sju dagar. Möjlighet finns såklart att boka in ett återbesök för att följa upp blodproverna så att du får svart på vitt att det går åt rätt håll.