Typ 1-diabetes

Vill du uppnå en mer stabil blodsockerkurva, jämnare humör, slippa överraskande svängningar med ditt blodsocker? Vill du förebygga komplikationer och få insikt i hur typ 1- diabetes även har kopplingar till andra sjukdomar? På mottagningen är du välkommen oavsett om det är i förebyggande syfte eller om det är i syfte att optimera och lindra redan uppkomna komplikationer och följdsjukdomar, allt för att öka livskvalitén och främja framtida hälsa.

Kostrådgivningen syftar till att uppnå en stabilare blodsockerkurva, utan snabba stigningar eller överraskande sänkningar av ditt blodsocker. Detta leder till att du känner dig tryggare med din blodsockerkurva och vet vad du kan förvänta dig av den.

Även om ditt långtidsblodsockervärde (Hba1c) är bra kan du ändå vilja uppnå en mer stabil blodsockerkurva. Det kan leda till mindre frustration, oro, ångest och rädsla för framtida följdsjukdomar.

En stabilare blodsockerkurva under dagen bidrar till att blodsockret ligger mer stabilt under natten. Du vaknar piggare och mer utvilad. Du kan således reducera oron och ängslan över att bli låg i blodsocker under natten, eller frustrationen över att ha varit hög i blodsocker under natten.

Kopplingarna mellan typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar som till exempel glutenintolerans (Celiaki) är allt för många. Ett samband mellan typ 1-diabetes och rubbad sköldkörtelfunktion ses tyvärr också. Dessutom tittar forskare på D-vitaminnivåer i kroppen och eventuella kopplingarna till typ 1- diabetes. I denna sjukdom är det av yttersta vikt att så snart som möjligt få till en bra hormonell balans och en god metabol kontroll för att minimera komplikationer och förebygga ytterligare skador och sjukdomar.  På mottagningen får du en elitsatsning och tillgång till en kunskapsbank som är svår att få via den offentliga vården idag.

Idag är det många som trots denna sjukdom fortsätter med stora sockerkonsumtioner via maten. Vilket leder till stora insulindoser och därmed en ökad risk för bland annat insulinresistens vilket också ger en ökad risk för bland annat sviktande levervärden. Mottagningen välkomnar dig som vill göra en elitsatsning  i din sjukdom! För dig som vill få till en stabil blodsockerkurva, undvika och minimera insulinresistens, få bättre blodvärden på ditt blodsocker och din blodfettsprofil, få ökad kunskap kring kost och sjukdom och/eller som har viktnedgång som ett önskemål.