Typ 2-diabetes

Du som lever med typ 2-diabetes har allt att vinna på att göra en kostomläggning och få kunskap om hur du aktivt kan arbeta med kosten. Detta är ingen kronisk sjukdom och den är oerhört påverkbar med hjälp av kosten. En kostomläggning som, mest troligt, leder till att du kan reducera mängden av dina diabetesläkemedel.

Vid typ 2-diabetes får du läkemedel som ökar cellernas känslighet för insulin, eller stimulerar kroppens egen insulinproduktion. I vissa fall får personer med typ 2-diabetes ta måltidssprutor med insulin. Genom kostråden kan du dra ned på dessa sprutor och för de flesta leder det till att inga sprutor alls behövs.

Kostomläggningen leder sannolikt till att du klarar dig med färre mediciner och mindre doser av insulin. I vissa fall leder en kostomläggning till att du inte nödvändigtvis behöver äta mediciner alls för din sjukdom. Den behandlas med hjälp av kosten.