PAKET & PRISER

Paket & priser

En ohälsa kommer oftast smygande och genom att analysera dina blodvärden får du möjlighet att i tid få insikt i hur det ser ut i din kropp. Du får det svart på vitt hur din kropps metabola status, risk för typ 2-diabetes, risk för hjärt-kärlsjukdom, hormonella obalanser, dolda inflammationer, vitamin- och mineralnivåer ser ut. Vi ska inte bara nöja oss med att analysera och konstatera. Syftet är att med hjälp av kost- och livsstilsråd från den senaste vetenskapliga forskning och beprövad erfarenhet,  korrigera avvikande värden.  Allt i syfte att lindra, optimera och förebygga ohälsa. Vi ska fokusera på det friska och inte på det sjuka!

Många sjukdomar går att hitta i förtid och åtgärda innan de bryter ut till faktiska sjukdomar. Metabolt  syndrom (förstadiet till typ 2-diabetes), typ 2-diabetes och en del hjärt- och kärlsjukdomar för att nämna några. Detta ger förutsättningar att i tid förebygga, åtgärda och lindra ohälsa.