Paket & priser

Barnpaketet

Detta paket riktar sig till er föräldrar som har barn med typ 1-diabetes eller av annan orsak vill lägga om kosten eller förändra livsstilen. I detta paket ingår inte blodprover.

Mor och dotter med diabetes typ 1

I konsultationen ingår en livsstilsenkät för att kartlägga livsstilsvanor, bakgrund och sjukdomshistoria. Under 90 minuter går vi igenom hur ni på bästa sätt kan öka hälsan med hjälp av mat och andra livsstilsförändrande åtgärder.

Ni får ett kostprogram som ni enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet. Detta är speciellt framtaget och anpassat för barn. Ni får dessutom en kolhydratlista över aktuella livsmedel där måtten redan är uträknade vilket underlättar för er och ert barn att dosera insulin (vid typ 1-diabetes). Du tillhandahålls konsultation på distans både via Skype/telefon eller på plats på mottagningen i Skövde.

Pris: 1900 kr

Bli kund