Paket & priser

Bas

I detta paket analyseras nedanstående blodprover. Vi går tillsammans igenom resultatet, vad proverna står för och hur de påverkar din kropp.

Provmaterial som används

Blodprover och blodtryck

 • Blodtryck
 • Blodsockervärden
  B-glukos
  HbA1c
 • Blodfetter
  Triglycerider
  HDL-kolesterol
  LDL-kolesterol
  Totalkolesterol
  Totalkolesterol/HDL
  Apo-kvot
  Apolipoptotein A1
  Apolipoprotein B

Vid avvikande fynd konsulteras läkare som också analyserar provsvaren. Upplever du obehag vid blodprovstagning? Säg till redan vid bokningen så får du olika förslag på hur vi löser det på bästa sätt.

Pris: 1 950 kr

Bli kund