PAKET & PRISER

Fettsyraprofil

I detta prov analyseras 26 olika fettsyror. Bland annat EPA och DHA vilka är två viktiga omega-3 fettsyror. Provet analyserar också arakidonsyra, som är en omega-6 fettsyra, vilken är en extremt vanligt avvikande markör. Idag får vi oftast i oss alldeles för mycket omega-6 genom olika livsmedel. Detta gör att det lätt uppstår en obalans mellan omega-6 och omega-3 i kroppen, som enligt studier visar på ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I denna analys belyses också mättade fettsyror, transfettsyror, pro inflammatoriska tillstånd, stresspåverkan och cellmembranflexibilitet.

Blodprover

Fettsyror
Omega -3
Omega -6
Omega -7
Omega -9
Transfettsyror
Mättade fettsyror
Omega-6/Omega-3 balans
Cellmembranflexibilitet

Pris: 2300 kr

Bli kund

skarmavbild-2016-10-14-kl-12-45-56

 

skarmavbild-2016-11-05-kl-06-16-45-1