PAKET & PRISER

Företagspaket

Att förebygga hälsa och skapa bättre förutsättningar till att uppnå en optimal hälsa inom företaget är oerhört viktigt. Självklart för individen, men också för företaget som helhet. Många företag drabbas hårt av sjukskrivning när hösten och vintern kommer.  En god hälsa är en  förutsättning för reducering av sjukskrivning. En förbättrad hälsa inom företaget ger förutsättning för ökad prestationen  och därmed ökat resultat.

Nedan finns olika förslag för ert företag. Välj vilket av de tre olika alternativen ni finner intressant för just ert företag.   Tillsammans formar vi sedan upplägget utifrån era önskemål och behov.

Alternativ 1

Här väljer ni utifrån blodprovspaketen vilka blodprov ni vill erbjuda era medarbetare. Provsvaren analyseras och förslag på olika åtgärder ges i syfte att korrigera avvikande värden.

Alternativ 2

I detta alternativ går ni steget längre. Här får varje medarbetare en personlig konsultation där vi inte bara gör en analys av blodprover. Dessutom går vi igenom medarbetarens nuvarande aktuella hälsostatus, eventuell tidigare sjukdom, nuvarande upplevda hälsa, förutsättningar och mål till att nå optimal hälsa. Här ingår personligt kostupplägg och vertygslistor för att uppnå önskad effekt.

Alternativ 3

Detta liknar alternativ 2 men här kartläggs även er arbetsplats som en helhet. Vi ger förslag på häslofrämjande  åtgärder. Till exempel vad som kan vara lämpligt att bjuda på till frukost istället för smörgåsar och sötad dryck. Vad kan ni som företag bjuda på för fika vid kundmöten? Vad kan vara ett lämpligt val av lunchrestaurang i ert närområde? Vad kan vara bra alternativ på eftermiddagsfika när energinnivån bland medarbetarna börja sjunka. Finns det bättre och dessutom godare alternativ till godisskålen som står framme? Råd och tips i rätt riktning kommer generera i en arbetsgrupp som har en bättre hälsa, är piggare och ger förutsättningar för bättre prestation och reducering av sjukskrivningar.

Uppföljning 

Självklart följs  blodproverna upp om så önskas. Kontakta mig för mer information och prisuppgift.

Kontakta mig på

073-580 22 23

Visa alla kontaktuppgifter