Paket & priser

Grundpaketet

I konsultationen ingår en livsstilsenkät för att kartlägga livsstilsvanor, bakgrund och sjukdomshistoria. Under 90-120 minuter går vi igenom hur du på bästa sätt kan öka hälsan med hjälp av mat, näring och andra livsstilsförändrande åtgärder.

Provmaterial, stetoskop och blodtrycksmanchett som används för att ta blodtrycket

Under vår träff på mottagningen analyseras blodprover och blodtryck. Du får ett kost- och livstilsprogram som du enkelt kan använda för att följa upp och utvärdera resultatet. Dessutom får du ett personligt kostupplägg att följa i sju dagar utifrån dina förutsättningar. Du tillhandahålls konsultation på distans både via Skype eller telefon om så önskas. Prover tas på plats på mottagningen i Skövde alternativt på ditt närmsta laboratorium, beroende på var du bor.

Blodprover och blodtryck

 • Blodtryck
 • Blodsockervärden
  B-glukos
  HbA1c
 • Blodfetter
  Triglycerider
  HDL-kolesterol
  LDL-kolesterol
  Totalkolesterol
  Totalkolesterol/HDL
  Apo-kvot
  Apolipoptotein A1
  Apolipoprotein B

Vid avvikande fynd konsulteras läkare som också analyserar provsvaren. Upplever du obehag vid blodprovstagning? Säg till redan vid bokningen, så får du olika förslag på hur vi löser det på bästa sätt.

Pris: 3400 kr

Bli kund