Paket & priser

Optimal hälsa

Detta paket riktar sig till dig som vill gå ett steg längre än de traditionella bas-blodproverna. Du vill få en bredare och djupare inblick i din hälsoprofil och uppnå en optimal hälsa. Du vill ta reda på din metabola status såväl ditt blodtryck, blodsockernivåer, blodfetter, fettsyror och D-vitamin. Genom analys av dessa värden kan du förebygga många sjukdomar som bland annat typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, viss dold inflammation, vitaminbrist och en metabol ohälsa.

at-dig-frisk-1

Blodprover och blodtryck

 • Blodtryck
 • Blodsockervärden
  B-glukos
  HbA1c
 • Blodfetter
  Triglycerider
  HDL-kolesterol
  LDL-kolesterol
  Totalkolesterol
  Totalkolesterol/HDL
  Apo-kvot
  Apolipoptotein A1
  Apolipoprotein B
 • Fettsyror
  Omega -3
  Omega -6
  Omega -7
  Omega -9
  Transfettsyror
  Mättade fettsyror
  Omega-6/Omega-3 balans
  Cellmembranflexibilitet
 • Vitamin
  D-vitamin

Vid avvikande fynd konsulteras läkare som också analyserar provsvaren. Upplever du obehag vid blodprovstagning? Säg till redan vid bokningen så får du olika förslag på hur vi löser det på bästa sätt.

Pris: 4300 kr

Bli kund