Paket & priser

Optimal prestation

Här får du en riktigt grundlig kontroll av ditt hälsostatus i syfte att kartlägga och hitta eventuell ohälsa och sjukdom i tid. Du får en inblick i din metabola hälsa genom att se över ditt blodtryck, dina blodsockervärden och blodfetter. Dessutom analyseras 26 olika fettsyror bland annat i syfte att finna och justera eventuella obalanser av omega-6 och omega-3 fettsyror. Vi tar även en titt på dina vitaminer, mineraler och hormoner för att få en inblick i eventuella obalanser och brister. Vi tittar närmare på olika organs status såväl din lever som dina njurar. I detta provpaket kommer inte begynnande hjärt- och kärlsjukdomar, förhöjda blodsockervärden, typ 2-diabetes, sköldkörtelrubbning,  dolda inflammationer, stress, brister och obalanser på såväl hormoner som vitaminer och mineraler att  slinka igenom obemärkt. Genom att vara steget före kommer din hälsa och din prestation främjas. Oavsett om prestationen innebär en dag på arbetet,  fysisk aktivitet,  föreläsning, en aktiv dag med barnbarnen eller kommande studier.

at-dig-frisk-33

Blodprover och blodtryck

 • Blodtryck
 • Blodsockervärden
  B-glukos
  HbA1c
 • Blodfetter
  Triglycerider
  HDL-kolesterol
  LDL-kolesterol
  Totalkolesterol
  Totalkolesterol/HDL
  Apo-kvot
  Apolipoptotein A1
  Apolipoprotein B
 • Fettsyror
  Omega -3
  Omega -6
  Omega -7
  Omega -9
  Transfettsyror
  Mättade fettsyror
  Omega-6/Omega-3 balans
  Cellmembranflexibilitet
 • Blodstatus
  Hb (hemoglobin)
  LPK (vita blodkroppar)
  TPK (blodplättar)
  EPK (röda blodkroppar)
  EVF (röda blodkroppar, volymfraktion)
  MCH (medelinnehållet av hemoglobin i röda blodkroppar)
  MCV (röda blodkroppars medelcellvolym)
  MCHC (medelkoncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar)
 • Prostata/testosteron
  PSA (endast män)- Att mäta PSA är frivilligt, innan du bestämmer dig kan du läsa socialstyrelsens riktlinjer.
  Testosteron
 • Sköldkörteln
  TSH
  T4
  T3
 • Vitaminer/mineraler
  Kobalamin (B12)
  D-vitamin
  Homocystein
  Folat (endast kvinnor)
  Järn
  Magnesium
  Ferritin
 • Njurfunktion
  Kreatinin
  Natrium
  Kalium
  Kalcium
 • Leverfunktion
  ASAT
  ALAT
 • Inflammation
  Sänka (inflammation)
  CRP (akut inflammation)
 • Stress/hormoner
  Kortisol
  C-peptid

Vid avvikande fynd konsulteras läkare som också analyserar provsvaren. Upplever du obehag vid blodprovstagning? Säg till redan vid bokningen så får du olika förslag på hur vi löser det på bästa sätt.

Pris: 5300 kr

Bli kund