PAKET & PRISER

Uppföljning av blodprover

Flertalet av kunderna som kommer till mottagningen vill följa upp sina blodvärden. När det är dags att följa upp dem är däremot beroende på dina utgångsvärden vid första blodprovstagning. Ifall hela paket eller endast enstaka värden bör följas upp får du återkoppling och mer instruktioner kring när det blir aktuellt.

Provpaket-Bas

Pris: 1950 kr

Provpaket-Fettsyraprofil

Pris: 2300 kr

Provpaket-Optimal hälsa

Pris: 4300 kr

Provpaket-Optimal Prestation

Pris: 5300 kr

 

Bli kund