PAKET & PRISER

Vanliga frågor

Hur gör jag om jag vill börja från början?

För dig som vill ta det från början rekommenderas grundpaketet. Detta paket är grundläggande där vi går igenom din aktuella hälsostatus med eventuella mediciner och ditt önskade mål med din hälsa. I detta paket ingår de traditionella bas-blodproverna och blodtryck. Du får sedan verktygslistor och en veckas kostrecept att följa. Dessa sätts ihop efter din konsultation och när blodprover analyserats. Du får lära dig hur du med matens hjälp kan påbörja en korrigering av avvikande värden och lindra, förebygga och främja din hälsa. Är du intresserad av detta paket och vill analysera ett av de mer djupgående provpaketen så finns självklart också den möjligheten.

Jag upplever min hälsa som god. Jag vill däremot veta hur det ser ut på insidan av kroppen. Kan jag komma bara för att ta blodprover?

För dig som känner att du redan har en bra hälsa men är nyfiken på hur det verkligen ser ut på insidan. Du vill ha ditt hälsostatus svart på vitt! Då väljer du något av de olika provpaketen. Visar dessa sedan något avvikande värde blir första åtgärden såklart att åtgärda dessa med kost- och livsstilsförändringar. Du får initialt råd till hur du själv kan korrigera detta. Ibland kan det däremot vara bra att komplettera med kostkonsultationspaketet för att rätta till flera avvikande värden.

Jag har tagit blodprover på annan instans, finns möjligheten till att få hjälp med att korrigera dem?

Om du redan tagit prover hos en annan instans men saknar möjligheten till att få hjälp med en korrigering av värdena. Då finns kostkonsultationspaketet för dig.

Jag bor långt ifrån mottagningen och vill göra en konsultation via skype eller telefon. Hur gör jag med blodproverna?

Då tar du kontakt med mottagningen så hjälper jag dig att boka in provtagning på den vårdcentral du är listad på. Jag hjälper dig med allt det praktiska och att boka in en tid.

Vad gör jag ifall det visar sig att jag har en begynnande sjukdom som inte går att åtgärda endast med bra mat?

Samtidigt är det viktigt att vara tydlig med att om ohälsan hunnit gå för långt, kan det vara svårt eller rent av omöjligt att med hjälp av enbart bra mat korrigera avvikande blodvärden. I dessa fall kan dock bra mat, bra livsstilsåtgärder tillsammans med läkemedel förbättra ditt hälsotillstånd och därmed förbättra framtida förutsättningar.

Vad kan tillkomma efter min konsultation?

Utifrån det som kommer fram under en konsultation eller vid blodprovstagning, kan du komma att rekommenderas ytterligare blodprov. Detta är något som inte ingår i paketpriserna och du väljer själv om du vill gå vidare. Du kan också komma att rekommenderas olika kosttillskott initialt eller långsiktigt för att korrigera avvikande värden där enbart kosten inte räcker till. Dessa står också utanför paketpriserna.