Blogg

Här skriver Katarina Skogfält, leg. sjuksköterska, IVA-sjuksköterska, magister i Biomedicin om hur kost samt livsstil                                    påverkar din kropp och hur det kan användas förebyggande, lindrande för att optimera din hälsa.                                             Inläggen är vetenskapligt baserade, med empiriska inslag. 

 

Typ 1-diabetes

Detta är ytterligare en av vår tids nya sjukdom som sprider sig som en epidemi i vårt samhälle och ingen går säker för den.  Idag ska jag förklara vad sjukdomen typ 1 diabetes innebär.

Först vill jag nämna att om du som hamnat på denna sida, kanske nyligen fått typ 1-diabetes och googlar runt på nätet och landar in på denna blogg, så vill jag säga att detta blogginlägg är skrivet av en specialistutbildad sjuksköterska inom intensivsjukvård. Med erfarenhet från bland annat intensivsjukvård, akutmottagning och ambulansverksamhet och samtidigt mamma till ett barn med typ 1-diabetes. Det kommer vara ett ärligt, blottande inlägg av vad typ 1-diabetes innebär. Det kan vara smärtsamt att läsa. Läs det! Men gör det gärna när du känner dig stark. Är du ett barn som trillat in på bloggen så vill jag att du hämtar en vuxen du känner dig trygg med och läser detta inlägg tillsammans med denne. Jag vill belysa denna sjukdom då jag tycker att det mörkas något oerhört kring den. Allt jag skriver nedan är av välmening och respekt! Jag har även i tanken att min egna dotter i framtiden kanske läser blogginlägget!

Detta är ytterligare en av vår tids nya sjukdom som sprider sig som en epidemi i vårt samhälle och ingen går säker för den. Förr var det vanligt att man var i tonåren när man insjuknade. Idag är det vanligt med riktigt små barn, men jag möter även vuxna i 60-års åldern som insjuknat i samband med att de insjuknat i och fått en nedsatt funktion av sin sköldkörtel till exempel.  Barn och ungdomar insjuknar oftast i den men nu rapporteras det att även vuxna insjuknar. Två barn om dagen i Sverige insjuknar i sjukdomen. Det är en sjukdom som du faktiskt kan dö omedelbart av om man hanterar den felaktigt eller omständigheterna är olyckliga.  Dessutom vet vi idag att den förkortar livet markant på grund av de skador den åsamkar i kroppen. Det finns idag inget botemedel till typ 1-diabetes. Forskarna vet inte varför man insjuknar och då inte heller hur det kan botas.

Det finns olika teorier/studier som visar på att det skulle kunna vara utlöst av ett virus, stress, osund tarmflora, D-vitaminbrist, socker- eller snarare kanske en osund process med överbelastning av beta-cellerna som följd, traumautlöst, ärftlighet mm. Mest troligt är det flera orsaker som tillsammans leder till utvecklandet av sjukdomen. Det många forskare är överens om är att det mest troligt har med vår livsstil och miljö här uppe i Norden att göra. Då typ 1-diabetes är överrepresenterat i Sverige och Finland. Det man också ser är att det behövs utvecklas två olika antikroppar för att denna sjukdoms ska utvecklas. Den ena bildas alltid inom de första två levnadsåren. Sen beroende när den andra antikropparna bildas så insjuknar man. Vissa kan med andra ord vara bärare av denna första antikropp hela livet utan att känna till det, för att sen när man blir äldre, utveckla den andra och då insjukna. Får man dock båda dessa reaktioner tidigt, före två och ett halvt år, så insjuknar man då också tidigare. Vilket vi nu ser en ökning av i samhället!

Denna sjukdom är inte på något vis lik typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes är kronisk. Har du väl fått den kan du inte bli av med den. Din kropp bildar antikroppar mot dina insulinproducerande celler (beta-celler) i de langerhanska öarna i bukspottkörteln. Till en början har du en viss egenproduktion men successivt avtar din egna insulinproduktion och du har inget eget insulin att tillgå. Utan insulin dör en person med typ 1-diabetes. Så var fallet för ca 60 år bakåt i tiden. Dock inte längre, utan nu finns insulin som medicin att tillgå vilket tillförs via huden i form av sprutor eller en liten plastkateter kopplad till en pump. Det jag dock ser på mottagningen är att den egna insulinproduktion som är när patienten kommer sedan avstannar och ligger kvar på samma nivå som när de började med kostterapin.

Detta är en sjukdom som inte syns på utsidan av kroppen men man ska ha en oerhörd respekt för den då den illa skött snabbt kan leda till döden.  Här är det bland annat insulin och kost som styr hur din blodsockernivå kommer att vara. För lite insulin i kroppen i förhållande till mängden glukos som finns i blodet leder till höga blodsockervärden med skador till följd.

Dessutom märker jag att det finns en oförståelse i samhället för denna sjukdom då folk inte förstår allvaret i sjukdomen. Ibland inte ens patienter som själva har sjukdomen, och ibland inte heller vårdpersonal. Därav lägger jag ut en del oerhört tragisk läsning om vad sjukdomen kan orsaka, så att vi alla kan få upp ögonen för allvaret i sjukdomen.

En pappa förlorade sin fru och sin dotter i sjukdomen, han varnar nu andra.

Allmänheten blev ytterst förvånade när Jan Stenbäcks son Max, endast 30 år gammal avled i sviterna av sin typ 1-diabetes.

Jag har sedan 1999 arbetat inom vården och i mitt yrke som sjuksköterska har jag mött många patienter med denna sjukdom. Och sett vad den kan leda till om den inte sköts rätt. Om blodsockernivån är för hög kan man få ketoacidos, diabeteskoma, som är ett potentiellt livshotande tillstånd. Jag har träffat den 30-åriga unga mannen som får sin första hjärtinfarkt på grund av sin typ 1-diabetes. Jag har tagit hand om otroligt fula, illaluktande bensår som aldrig läker, vårdat patienten som har amputerat sitt ben på grund av bensår och nu sitter i rullstol. Jag har träffat patienten som blivit blind på grund av de höga blodsockernivåerna.  Jag har vårdat patienten som väntar på att få nya njurar då höga blodsockernivåer förstört dem. Denna patient hann aldrig få en ny njure utan hann avlida innan. Jag tycker inte vi ska linda in denna sjukdom och få den att framstå som ofarlig eller komplikationsfri. Därför ger jag mina erfarenheter som sjuksköterska och mamma.

Det finns andra aspekter att ta hänsyn till när man lever med typ 1 diabetes, som påverkar blodsockernivån. Det är inte bara kosten utan också hormoner (kortisol- stress), motion (musklernas förmåga att hantera glukos, gult 4), förkylningar (insulinresistens, höjer blodsockret) och mycket mer.

Sen har vi den andra sidan av blodsockernivån. När det är för mycket insulin i blodet i förhållande till blodsocker. Då blir blodsockret i kroppen för lågt. Är man  frisk kan inte blodsockret bli för lågt då vi i kroppen har system som justerar detta. Men en person med typ 1 diabetes saknar denna skyddsmekanism och kan bli för låg.  De kan gå ner på 0 mmol/l i blodsocker. Jag har vårdat patienten som hade 0,3 mmol/l i blodsocker. Hamnar blodsockernivåerna lågt får hjärnan för lite glukos. Hjärnan blir då slöare och slöare, man kan börja bete dig annorlunda. Börjar prata konstigt, blir kanske aggressiv och personlighetsförändrad (här MÅSTE socker intas, då gärna druvsocker, som är den formen som snabbast höjer blodsockret). Till slut får man svårt att svälja och kan inte inta socker via munnen. Går det ännu längre så tappar man medvetandet och blir medvetslös. När man blivit medvetslös på grund av det låga blodsockret kan det leda till att man börjar krampa. Kramperna i sig kan leda till att man inte har fria luftvägar och inte kan andas och får då inget syre till kroppen. Inget syre till kroppen och till hjärtat leder till att hjärtat stannar och du får ett hjärtstopp och riskerar att avlida. Detta kan hända oavsett om man är 1 år eller 70 år och lever med sjukdomen.

Ser du en person som ligger medvetslös på gatan! Ta inte för givet att det är en person som druckit för mycket alkohol under kvällen och du bestämmer dig för att gå därifrån. Det skulle kunna vara någon med typ 1-diabetes som blivit alldeles för låg i sitt blodsocker och behöver omedelbar sjukhusvård för att inte riskera att avlida. Du kan rädda denne persons liv.

Diagram som visar blodsockerkurva hos typ 1-diabetiker vid bra respektive dålig kost. Kost innehållande socker och snabba kolhydrater. ger en pendlade kurva melan 2 - 22 mmol/liter. Kost innehållande bra kolhydrater. ger en jämn kurva mellan runt 6 mmol/liter.

Som du förstår är en stabil blodsockerkurva att starkt rekommendera om du har typ 1-diabetes.

Medicin teknisk apparatur och blodvärden.

I denna sjukdom är det av ytterst vikt att man har en god blodsockerkontroll mellan 4-8 mmol/L. någon enstaka höjning då och då är oundvikligt, men du ska definitivt stäva efter en stabil och bra blodsockerlkurva dagligen. Dessutom bör du ha god kontroll och insikt i dina blodfetter så dessa är bra för att undvika framtida komplikationer. Det är också klokt att se över hur dina blodkroppar och inflammationsparametrar med tiden utvecklar sig. Då alla dessa hör ihop med blodproppsbildning och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, njurfunktionen och andra komplikationer kopplade till denna sjukdom. För att uppnå en god blodsockerkontroll är det rimligt med en kontinuerlig glukosmätare. Något borde vara en självklarhet att alla med diabetes får tillgång till via sina landsting, oavsett om man har typ 1 eller typ 2 eller några av de andra typerna. En kontinuerlig glukosmätning är livräddande och ger en bra förutsättning för att revolutionera din hälsa.

 

Vad säger studier kring kosten och typ 1-diabetes?

Vid det här laget vet du att sockerkonsumtionen ökar risken för typ 2-diabetes. Men kan det vara möjligt att det också ökar riskerna för att utveckla typ 1-diabetes? Tyvärr så finns det studier som visar på det. Flera studier har visat att barn som konsumerar stora mängder raffinerade kolhydrater och/eller socker har en ökad risk för typ 1-diabetes. Kan det vara så att även kosten ligger bakom typ 1-diabetes? Kan det vara så att det föräldrar ätit och föräldrars föräldrar ätit påverkar och bidrar till typ 1-diabetes?

Kan det vara så att ett ökat intag av raffinerade kolhydrater/socker genom ökad insulinproduktion stressar betacellerna, och gör dem mer mottagliga för den autoimmuna reaktionen som leder till typ 1-diabetes? Kanske, kanske inte! Något i miljön har orsakat att många fler har fått typ 1-diabetes de senaste decennierna – och det sammanfaller med epidemierna av övervikt och typ 2-diabetes. Kan det vara samma sak som driver båda epidemierna? Man kan välja att förneka att nedan studier visar det de visar, eller så vidtar man åtgärder och ändrar sin livsstil, dels för att lindra och förbättra den situation som den med typ 1 diabetes redan är i. Dels för att lindra och förhoppningsvis undvika insjuknande hos övriga familjemedlemmar.

Den här nya studien visar att barn som konsumerar mycket socker också snabbare går från tidiga tecken på sjukdomen (detekterbara antikroppar mot betaceller) till fullt utvecklad typ 1-diabetes: Diabetologia: Sugar intake is associated with progression from islet autoimmunity to type 1 diabetes: the Diabetes Autoimmunity Study in the Young

Denna studie visar också ett samband mellan stor mängd  kolhydratintag och sackarosintag (det vanliga vita bordssockret). Alltså, igen inte bara sockerintag utan även högt kolhydratintag verkar öka risken för att utveckla typ 1-diabetes. Diet, growth, and the risk for type 1 diabetes in childhood: a matched case-referent study.

Dietary glycemic index, development of islet autoimmunity, and subsequent progression to type 1 diabetes in young children.

Dietary factors and the risk of developing insulin dependent diabetes in childhood.

Sen är det mycket som tyder på att denna sjukdomsförlopp startar i tarmen, även om det inte är kartlagt än exakt hur.

The “Perfect Storm” for Type 1 Diabetes: the complex interplay between intestinal microbiota, gut permeability, and mucosal immunity.

Ultrastructural mucosal alterations and increased intestinal permeability in nonceliac, type I diabetic patients.

 

 

Katarina Skogfält

Leg. sjuksköterska

4 kommentarer till "Typ 1-diabetes"

 1. Ulrica

  Hej!
  Bra skrivet! Har du fått reaktioner? Ser att du skrev det för ett tag sen… (jag är hyfsat ny på nätet…)
  Jag har haft min typ 1 sen 1979, var då tio, och har som tur är inte några komplikationer. Äter däremot mediciner som levaxin, losartan och atorvastatin numera.
  Kosten är väldig viktig i kontrollen av blodsockret! Konstant kontroll av blodsockret en ovärderlig hjälp!
  Jag har hela tiden fått veta att detta är en farlig sjukdom, med potentiellt dödlig utgång, som man kan hantera och klara av om man sköter sig. Fick sjukdomen vid tio års ålder när jag som barn bodde i Danmark. De hade då den världsledande kompetensen inom diabetes mellitus.
  Har fått tre flickor, alla friska, nu 22, 21 o 18.
  Vad jag kämpade med perfekt blodsockernivå då. Min läkare tyckte jag skulle balansera bättre (ligga lite högre), dotter 1 hba1c 3,5. Dotter 2 hba1c 3,7. Dotter 3 hba1c på 4,0 – då sa han att äntligen var det bra!
  Graviditetsmånaderna var jobbiga i och med att jag pressade så hårt men också lätta för jag la mig lågt för mina barns skull. Dock en aning för lågt.
  Allt gick dock bra!
  För mig är den viktigaste livförsäkringen att jag berättar för alla runt omkring mig om min sjukdom och hur den fungerar och vad de ska göra om något händer.

  Hoppas det går bra för ditt barn i livet! Jag vet att det kan gå bra!

  Kram Ulrica

  1. Katarina Skogfält

   Tack Ulrika för ditt inlägg! Intressant att ta del av din historia och bra för andra som är inne på bloggen att kunna ta del av. Tack för det! Visst är det så att maten är en otroligt potent komponent i behandlingen vid diabetes. Lyckligtvis har vi framöver väldigt intressanta studier som är på gång att genomföras och lanseras. Det låter som att du kämpar på bra med din diabetes. Fortsätt så och jag önskar dig fortsatt lycka och välgång i livet!

   1. Gulli

    Hej
    Min son har nyligen fått sjukdomen.
    Min man och jag och son nr 2 blev
    chockade.
    Varför hade vi inte märkt något
    Vi har goda relationer hela familjen
    Sonen förstod inte heller som blivit drabbad
    Jag bara ältar vad kunde jag gjort på
    ett tidigt Stadium
    Morfar fick diabetes!
    Min son som fått diabetes typ 1 fick det i samband med trauma när hans tjej gick sin väg.
    Han var så kär
    De fick ett barn
    Vi är nu oroliga att hon ska drabbas
    Mycket bra det du skrivit och jag fick
    Bekräftat allt som jag läst förut om denna hemska sjukdom.

 2. Ysabel

  Hej !
  Det tack att du förklara väldigt tydligt och säger hur allvarlig sjukdom är diabetes 1. Min son är 22 år han är autistisk och har mer andra sjukdomar. Jag är väldig orolig för han vill inte sensorer i armen , han klarar inte det.
  Hans fingertopparna är förstöra, han säger det gör ont.
  Ibland han vägra att ta glukos prov. Kan du hjälpa mig . Jag ser att utveckligen finns för dig och mig men inte för den grupp som är min son 😔. Jag vill kontakta den kille som engagera sig med diabetes som jobbade i kanal 4 . Jag skulle vill gärna prata med honom, men jag vet ej hur jag når honom.
  Tack Katarina .

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.